Våra kurser


Dansklubben Lumo

Plats:    Sergersjö Folketshus – Viktoriasalen

Adress:   Scheelevägen 41-43  TUMBA

Styrelseinfo på fliken ME/VI,

Hela vårens schema i TOIMINTA-flikenFinska danser i Stockholm och närområde:


Lumos medlem- årsavgift: 300kr/vuxen, 200kr/pensionär- postgiro 64 62 43-6

Skriv ditt namn och 'Lumo' på inbetalningen.

Copyright © All Rights Reserved